saqarTvelos ganviTarebis da infrastruqturis saministro

evraziis satransporto derefnis sainvesticio centri

ENG

mTavari             foto             Cvens Sesaxeb     proeqtebi           ruqa             kontaqtebi

WORLD bakkis proeqti

 

 

 

Copyright © 2009 TRRC. All Rights Reserved.